Skap trygghet med ASKO

10 års motorgaranti

ASKO ønsker å gi deg ekstra garanti for din nyinnkjøpte vaskemaskin og/eller tørketrommel. Derfor gir vi 10 års motorgaranti både på vaskemaskinens og tørketrommelens kullfrie induksjonsmotor.

Garantibetingelser for ASKOs kullfrie induksjonsmotor til vaskemaskiner og tørketromler:

  1. Disse garantibetingelsene gjelder motorfeil på den kullfrie induksjonsmotoren som skyldes material- og/eller fabrikasjonsfeil.
  2. Garantien gjelder i 10 år fra kjøpsdatoen, og garantikrav må gjøres gjeldende i løpet av garantitiden. Kjøpet må dokumenteres med fremlegging av det originale kjøpsbeviset/kvitteringen. Garantien gjelder bare ved henvendelse til ASKOs kundesenter og for reparasjoner foretatt ved et av ASKOS godkjente serviceverksteder.
  3. Garantien dekker ikke feil på den kullfrie induksjonsmotoren hvis feilen skyldes feilbruk, vanndrypp eller annen vannskade eller eksterne elektriske feil som lynnedslag, feil på det elektriske anlegget osv.
  4. Garantien dekker ny motor pluss eventuelle reservedeler til motoren. Garantien dekker ikke utgifter i forbindelse med utskifting av motoren eller reservedelene, herunder lønn- og arbeidsutgifter, grunnbeløp, transport- og reiseutgifter eller servicebesøk i forbindelse med utskiftingen.
  5. Reparert eller utskiftet kullfri induksjonsmotor gir ingen forlengelse eller utvidelse av garantitiden.
  6. Ingen andre garantier eller krav om skadeserstatning gjelder.

Gjelder for alle nye vaskemaskiner og tørketromler med kullfri induksjonsmotor som er kjøpt etter 1. juni 2013

Vaskemaskin i god kvalitet med holdbar konstruksjon