ASKO - Personvernerklæring

Personvernerklæring

Selskapet ASKO Appliances AB forplikter seg til å sørge for et adekvat nivå av konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet når det gjelder personopplysningene til enhver person som bruker selskapets nettjenester og -løsninger.

Innhentede personopplysninger og behandling av personopplysninger skal utføres med adekvate fysiske og logiske sikkerhetstiltak på plass. Der personopplysninger innhentes og behandles med samtykke, vil opplysningene bli behandlet inntil personen meddeler selskapet en tydelig tilbakekalling av samtykket fra personens side.

Ingen av de innhentede personopplysningene vil bli overført til noe tredjeland.

Alt innsyn i personopplysningene er godkjent av ASKO Appliances AB og er kun tilgjengelig for autorisert personale. Det vil ikke bli utført automatisk behandling eller profilering av de lagrede personopplysningene.

Hvis du har ytterligere spørsmål vedrørende behandlingen av personopplysningene, kan du sende oss en e-post til følgende adresse gdpr@asko.com

Ved ethvert misbruk av personopplysninger knyttet til ASKO Appliances ABs behandling av personopplysninger kan du kontakte Datatilsynet:


Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo
Telefon 22 39 69 00

Share