ASKO - Miljø

Miljø

Våre fabrikker har alltid vært plassert midt i naturen. Derfor er det helt naturlig for oss å bevare og beskytte miljøet. Vi bestreber oss hele tiden på å finne de mest miljøvennlige løsningene og den best mulige utnyttelse av alle ressurser under fremstillingen av produktene våre. Vi tar vare på miljøet og forsøker å minimere miljøpåvirkningen for alle våre aktiviteter og produkter.

ASKOs fabrikker har dessuten oppnådd miljøsertifiseringen ISO 14001, og det betyr at alt utføres så miljøvennlig som overhodet mulig. Et godt eksempel på dette er at alle maskindelene på over 50 gram er merket for gjenbruk.

FSC-merket papir

En viktig del av vårt miljøarbeid er, at vi har gjort det naturlige valget å trykke våre brosjyrer på FSC-merket papir. FSC er en internasjonal non-profit-merkeordning for bærekraftig tre og papir. Kort forklart er FSC-merket en garanti for tre og papir man kan kjøpe med god samvittighet.

I en FSC-skog blir det ikke felt flere trær enn det skogen klarer å reprodusere. Samtidig er FSC en garanti for at dyre- og planteliv blir beskyttet og at de menneskene som arbeider i skogen, er sikret utdannelse, verneutstyr og ordentlig lønn.

FSC er dessuten den eneste globale merkeordningen som har bred støtte fra grønne organisasjoner som WWF, Greenpeace og Nepenthes, sosiale organisasjoner som BAT og fra virksomheter verden over. I løpet av de siste 13 år er over 90 millioner hektar skog i mer enn 70 land blitt sertifisert i forhold til FSC-standarden.

Les mer på https://us.fsc.org/

Share